Your Community Bookstore
RM19.50
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) , Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah & Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan)
Price RM19.50
Product SKU 9789678925280
Size (L x W x H) 21 cm x 17 cm x 2 cm
Availability
Description

Akta pengambilan tanah 1960 (Akta 486) & ordinan pengambilan tanah (pampasan) (peruntukan khas),1948 (P.T.M.Ord.21/1948).